İLAN

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

   İlçemiz, “Yılmaz Mahallesi 161 ada 3 numaralı parsel ve 126 ada 27 numaralı parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı”na göre hazırlanan Yılmaz Mahallesi 161 ada 3 numaralı parsel ve 126 ada 27 numaralı parselleri kapsayan 92086 etap numaralı parselasyon planı; Çubuk Belediye Encümeni’nin 05.01.2022 tarih ve 3 sayılı kararı ile Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 03.02.2022 tarih ve 204/257 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan 92086 etap numaralı parselasyon planı 10.02.2022 – 11.03.2022 tarihleri arasında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

    Ada                     Parsel

Yılmaz Mahallesi 161/3 ve 126/27 numaralı parseller