İLAN

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

İlçemiz  Atatürk Mahallesi 190131 ada 2 ve 3 numaralı (eski 143 ada 72 ve 73)  parsellere ait, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Çubuk Belediye Meclisi’nin 06.02.2019 tarih  29 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2019 tarih ve 1184 sayılı meclis kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan çalışmaları 20.04.2021 tarihinden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.