?> ?> ?>

SELE KÖYÜ

Çubuk I ve II Barajlarını besleyen Çubuk Çayı köyü ikiye bölmektedir. Köy Çubuk II barajına yaklaşık 10 kilometre uzaklıktadır. Köy içerisinde kutsallığına inanılan iki adet türbe bulunmaktadır. Bunlar Kalender Veli türbesi ve Siyami Dede türbesi isimlerini alır. Kalender Veli türbesinin yanında bir adet de cemevi inşa edilmiştir.