İLAN

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

            İlçemiz Atatürk Mahallesi 2. Kısım, Fatih Mahallesi 1. Kısım ve Cumhuriyet Mahallesi (6.Etap) 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı; Çubuk Belediye Meclisi’nin 04.05.2016 tarih ve 139 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.01.2018 tarih ve 105 sayılı kararı, Çubuk Belediye Meclisi’nin 04.03.2020 tarih ve 52 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.01.2021 tarih ve 37 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan söz konusu plana istinaden, İlçemiz Atatürk Mahallesi; 484 ada 1, 2, 3 ve 4 numaralı parselleri kapsayan ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesine göre hazırlanan 92102 etap numaralı parselasyon planı; Çubuk Belediye Encümeni’nin 07.02.2024 tarih ve 63 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 28.03.2024 tarih ve 623 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan 92102 etap numaralı parselasyon planı 31.05.2024 – 01.07.2024 tarihleri arasında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

 

Ada                     Parsel

Atatürk Mahallesi 484 ada 1, 2, 3, 4 numaralı parseller