İLAN

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İlçemiz 7. Genel Etap (Yıldırım Beyazıt Mahallesi 3. Kısmı, Sünlü ve Muhsin Yazıcıoğlu Mahallesi 1. Kısmı) 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı Çubuk Belediye Meclisi’nin 04.05.2016 tarih ve 138 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.11.2018 tarih ve 1795 sayılı kararı, Çubuk Belediye Meclisi’nin 04.03.2020 tarih ve 49 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.03.2021 tarih ve 442 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan söz konusu plana istinaden, İlçemiz Y.Beyazıt Mahallesi muhtelif parselleri kapsayan ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesine göre hazırlanan 92101 etap numaralı parselasyon planı; Çubuk Belediye Encümeni’nin 06.03.2024 tarih ve 118 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 16.05.2024 tarih ve 760 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan 92101 etap numaralı parselasyon planı 07.06.2024 – 07.07.2024 tarihleri arasında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Ada                     Parsel

Yıldırım Beyazıt Mahallesi; 233 ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15 parseller, 234 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 parseller, 235 ada 52, 53, 54, 55, 56, 57, 64, 65, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 103, 104, 105 parseller, 236 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 21, 22 parseller, 237 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 parseller,  238 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 parseller,  239 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 parseller,  240 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parseller,  241 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 parseller,  242 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 numaralı parseller ile 9999/1 numaralı parsel